หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรงเท่านั้น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยการจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *